Thermobor Bor İzolasyonu Yalıtım Karşılaştırma Tablosu

 

 

Karşılaştırma Kriteri Birim Thermobor Taş Yünü Cam Yünü Polistren
1.)Yalıtım malzemesini sistemi          
Ham malzemenin uygun olduğu sınıf  - Organik/Doğal inorganik/Sentetik inorganik/Sentetik organik/Sentetik
Dağıtım şekli  - Paketlerde Dökme Levha,Hasır keçe Levha,Hasır keçe Levha
2.) Mekanik bilgi          
Kullanılabilir kalınlık mm 20-400 20-180 20-220 10-40
Yoğunluk Kg m3 30-80 30-90 15-50 12-20
Dayanma mukavemeti N/mm2   0.0007 – 0.8 0.005 0.15 – 0.52
Yırtılma Mukavemeti N/mm2   0.00012 – 0.0075 0.005 – 0.015 0.09 – 0.22
3.) Isıl yalıtım : Teknik veri          
Isı yayılım % 13 90 90 26
Isı iletkenliği W(mk) 0.036 0.040  0.040 0.035-0.040
Kullanılabilir sıcaklık aralığı °C -100 den 750 ye  -100 den 750 ye -100 den 500 ye -100 den 100 ye
Isı kapasitesi J/kgK 1946 850  850  1210 
10 cm kalınlıktaki sıcaklık genlik oranı h 77  92  95  98 
4.)Nem'e karşı dayanıklılık          
Su buharı difüzyob direnç değeri µ 1/2 50 den 100 e 
23°C'de  80% relatif nem'de Nem dengesi miktarı Kütle% 10-20  0.1-1.5  0.1-1
Emme kapasitesi (Evet/Hayır) Evet Hayır Hayır Hayır
Normal nem  Kütle% 10 1,5  1,5  2
Nem değişim gösterimi  (Evet/Hayır) Evet Hayır Hayır Hayır
PH değeri  - 7,8-8,3 7/9  8/10  6,5-7,5 
 5.) Yanmaya karşı dayanıklılık          
Yangın sınıfı A,B1,B2 B1 A2-B1  B1 B2
Yangın direnci  (Evet/Hayır) F30-F90 F30 F30
Duman gelişimi  (Evet/Hayır) Hayır Evet Evet Evet
Damla oluşturma  °C Hayır Evet Evet Evet
Yangına davranışı  Erimezler Erirler  Erirler  Erirler 
6.)Ses'e karşı dayanıklılık           
125 Hz 'de absorbe düzeyi - 0.12 0.05-0.1  0.1-0.79
250 Hz 'de absorbe düzeyi - 0.8 0.34-0.50 0.26-0.79
1000 Hz 'de absorbe düzeyi 0.85  0.60-0.65  0.71-0.72 
2000 Hz 'de absorbe düzeyi 0.95  0.80-0.82  0.80-0.85 
7.) İletim - nakliye şekli :teknik veri          
İletim Mükemmel Normal  Normal  iyi 
İletim tekniği  (Evet/Hayır) Mkeanik Manuel Manuel Manuel
Atık  (Evet/Hayır) Hayır  Evet  Evet  Evet 
İletim esnasında tozma düzeyi  - Orta seviyede  Orta seviyede  Orta seviyede  Etkili değil
Kendi kendimize yapılabilmesi  Hayır  Evet  Evet  Evet 
İletim esnasında korunma  Maske  Maske,Eldiven Maske,Eldiven Etkili değil
8.)Ekolojik kriter           
Çevresel sertifika IBO Blauer,Engel Blauer,Engel PE Paketleme
Paketleme  Torba Paketleme Paketleme PE Paketleme
Geri dönüştürülebilme  - Evet Şartlara Bağlı Şartlara Bağlı Kalıcı
9.)Organik mimari kriterler          
Gaz çıkışı  Yok Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor
10.)Performans yeteneği           
Beklenilen performans hayatı Yıl 60 30  30 50