TAVAN ARASI

 tavan arası izolasyon

Borlu yalıtım malzemesi Çatılarda ısı  yalıtımı için mükemmel bir çözümdür. Çatılar ahşap, lambiri ve  rabis gibi ince tabakalardan

 

oluştuğu takdirde selülöz yünü tüm boşlukları  kaplaması dolayısıyla ısı yalıtımı için mükemmel bir malzemedir.

 

 

"Kat kat yalıtım kat kat tasarruf.thermobor"