İzolasyon nedir ve neden yapılır ?

İzolasyon nedir ve neden yapılır ? Selüloz yünü borlu yalıtım

Ürünün İçinde Hangi Malzemeler Var?

 

Bu ürün gazete kağıtlarının püre haline getirilmesiyle işlenmiş borun karışımından meydana gelmiş.Elde edilen ürün preslenmiş bir şekilde hizmete sunuluyor.% 80 gazete kağıdı % 20 işlenmiş bor var.Selüloz püre olduktan sonra yapılan işlemler sonucunda yün haline geliyor.

                 

Zararları var mı?

 

Tamamen doğaldır, kimyasal bir bileşik ihtiva etmediği için çoğu yalıtım malzemesi gibi kanserojen değildir.Zamanla bozulmaz, çürümez, korozyon ve paslanma yapmaz. Böcekler ve mikro organizmalar tarafından tahrip edilemez. Küf tutmaz.

 

 

Bu Ürün Nerelerde Kullanılabilir?

 

Ses yalıtımı ve akustik düzenlemelerde kullanılır. Evinizde,Konser Salonlarında,Toplantı odalarında.Okullarda,Fabrikalarda ve diğer halka açık mekanlarda,aynı zamanda kayıt stüdyoları gibi üst düzeyde ses yalıtımı gerektiren mekanlarda uygulanır 

 

Neden gazete kağıdı?

 

Sevgili arkadaşlar atık gazete kağıtları selülozdan yapılır.Selülozda bilindiği gibi ağaçlarda mevcuttur.Dolayısıyla doğal bir ısı yalıtım malzemesi üzerinde durulmuştur ve atık kağıtlar bilimsel araştırmalarla yeniden değerlendirilerek geri dönüşüm sağlanarak etkin bir yalıtım malzemesi olarak kullanıma sunulmuştur.

             

Maliyeti Çok tutar mı?

 

Maliyeti klasik yöntemlerin aksine metre kare fiyatı hesaplandığı zaman çok düşüktür.

 

İzolasyon nedir ve neden yapılır ?

 

 

 

İzolasyon tabiatın ve içinde bulunduğumuz mekanların korunmasıdır. Yaşadığımız ortamların izolasyonu sağlıklı bir yaşamın garantisi ve tabiatın korunarak gelişmesine yardımcı olmaktır.

 

İzolasyon yaşadığımız ortamların sağlıklı olması için şarttır.

 

Bir ameliyat sırasında ortamın her türlü olumsuz koşuldan izole edilmesi gerekliliği var ise sağlıklı yaşayabilmemiz için de yapılarımızın su ve ısı izolasyonuna ihtiyacı vardır.

 

Unutmayalım ki yapıların ihtiyacı olan izolasyon insanların daha sağlıklı yaşayabilmeleri için gereklidir.

 

İzolasyon enerji tasarrufu için gereklidir.

 

İzolasyonun diğer bir anlamı da enerji tasarrufudur. Bu da hem kendimiz hem de yurdumuz için tasarruf anlamna gelir.

 

İzolasyon ülkemiz ekonomisine kaynaklar yaratır.

 

Daha az enerji harcanması ülkemizin daha az döviz kaybetmesi anlamına gelir. Oluşan döviz fazlasının yeni yatırımlara dönerek insanımıza iş olanakları ve yatırım olarak tekrar dönmesi sağlanmış olacaktır.

Isı İzolasyonu

Isı Yalıtımı Nedir ve Neden Yapılmalıdır?

 

Yapıların uzun yıllar boyunca değerini koruması ancak yapı iyi tasarlanmışsa iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunmuşsa gerçekleşebilir. Yapıların iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunması; yalıtım ile sağlanabilir. Yalıtım sistemlerinin esas amacı; yapı bileşenleri ve taşıyıcı sistemi dış etkenlerden koruyarak; kullanım amacına uygun sağlık ve konfor şartlarının yapı içerisinde hüküm sürmesini sağlamaktır. Bina içerisinde konforlu yaşam koşullarının oluşturulması insan sağlığı için ne kadar önemli ise yapının dış etkenlere karşı korunması da; içerisinde yaşadığımız sağlam ve uzun ömürlü olmasını beklediğimiz yapılar için aynı öneme sahiptir.

 

Dünya üzerindeki birincil enerji kaynaklarının hızla tükenmesi üzerine gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeler enerji ihtiyaçlarını kontrol altına alma ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri geliştirmişlerdir.Ülkemizde de; başta sanayi ve konut sektörlerinde olmak üzere enerji tüketimleri her geçen yıl artmaktadır. Konutlarda kullanılan enerjinin büyük bir kısmı ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüketilmektedir. Söz konusu bu enerjinin; etkin kullanılması ısı yalıtımı ile sağlanabilir. Bina zarfı binanın iç ortamını dış ortamdan ayıran yapı elemanlarını kapsar. Duvarlar pencereler kapılar döşeme tavan ve çatı bina zarfını oluşturur. Sağlıklı yaşam koşullarının yaratılması yakıt tüketimlerini azaltarak; kullanıcının düşük yakıt masrafları ile sistemini işletmesinin ve dolayısıyla hava kirliliğinin azaltılmasının sağlanması binanın iç ve dış etkenlerden korunarak ömrünün uzatılması amacıyla; yapı bileşenleri üzerinden farklı sıcaklıktaki iki ortam (dış hava – yaşanan mahaller) arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan işlemlere ısı yalıtımı denir.

Binalarımız kışın soğur yazın ise ısınır. Kışın kömür doğalgaz gibi yakıtlar kullanarak evimizi soğumaması için ısıtır; yazın ise ısınan evimizi klimalarla soğuturuz.

 

Isı yalıtımı kışın ısınmak yazın da serinlemek için harcadığımız enerjiyi azaltmak ve daha rahat ortamlarda yaşamak amacıyla binaların dış cephe duvarları cam ve doğramaları çatıları döşemeleri ve tesisatlarında ısı geçişini azaltan önlemler almaktır.

 

Yönetmeliklere uygun yapılacak ısı yalıtımı ısınma veya serinleme amacıyla yaptığımız harcamalardan ortalama % 50 tasarruf ederek yazın serin kalmaya kışın daha iyi ısınmaya imkan sağlar. Dengeli oda sıcaklıkları yaratarak konforlu ve sağlıklı mekanlar oluşturur. Evlerde küflenme siyah leke ve mantar oluşmasına neden olan yoğuşmayı (terlemeyi) önler. Isı yalıtımıyla ayrıca yakıt tüketimi ve dolayısıyla atık gazlar azaltılarak çevrenin korunmasına katkıda bulunulur.

 

Isı yalıtımı binanın nerelerine yapılır?

 

Binaların çatı teras ve duvarlarına

Toprak temaslı mahallere

Katları ayıran döşemelere

Tesisat boruları ve havalandırma kanallarına

Garaj depo gibi ısıtılmayan bölümlere bakan duvarlara yapılır.

 

Ayrıca özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılarak kışın pencerelerden oluşan ısı kayıpları azaltılır yazın binaya güneş ısısı girişi sınırlanır.

 

 

Isı yalıtımı nasıl yapılır?

 

Isı yalıtımı evlerimizin çatı döşeme ve dışa bakan tüm duvarlarına ısı geçirmeyen malzeme uygulanmasıyla yapılır. Pencerelerde de özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılmalıdır. Isı yalıtımı binaların içinden veya dışından uygulanabilir. Isı yalıtımının önemli bir unsuru da tesisatların yalıtılmasıdır.